กรมอุตุไทยคว้ารางวัล 3 สถานี ตรวจวัดสภาพอากาศนานกว่า 100 ปี

จากการประชุม World Meteorological Congress ครั้งที่ 19 (WMO Cg-19) ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม-2 มิถุนายน 2566 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (World Meteorological Organization :WMO) ได้รายงานสถานีตรวจวัดที่มีการตรวจวัดมาอย่างยาวนาน (Recognized as Long-Term Observation Station)

การตรวจวัดข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่ต่อเนื่องและยาวนานนั้น ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์ของมนุษยชาติ 

สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย เสนอรัฐบาลชุดใหม่ เร่งแก้ปัญหาแรงงานข้ามชาติทันที

VGI ปีงบ 65/66 ขาดทุน 65 ล้านบาท ดีขึ้น 46.1% โฆษณานอกบ้านฟื้นตัว

ที่ตอบสนองต่อความต้องการของคนในรุ่นปัจจุบันและในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของข้อมูลอ้างอิงถึงการผันผวนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

จากความสำคัญดังกล่าว WMO จึงได้มีการสดุดีสถานีที่มีการตรวจวัดต่อเนื่องยาวนานมากกว่า 100 ปี ภายใต้ชื่อที่เรียกอย่างเป็นทางการว่า "recognizing Centennial Observing Stations" หรือ "สถานี 100 ปี แห่งการจดจำ" เพื่อส่งเสริมการตรวจวัดข้อมูลที่มีคุณภาพสูงที่ต่อเนื่องยาวนานและยั่งยืน 

เกณฑ์ในการคัดเลือกของ WMO คือต้องเป็นสถานีตรวจวัดที่ทำหน้าที่อย่างน้อย 100 ปี โดยมีการตรวจอย่างน้อย 1 องค์ประกอบ และยังทำงานอยู่จนถึงวันที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัล สถานีตรวจวัดจะต้องดำเนินการตามมาตรฐานของ WMO (WMO-No. 1160 และ WMO-No.8) 

นอกจากนี้ สถานีตรวจวัดจะต้องมีการจำแนกตามที่กำหนดไว้ในเอกสาร Guide to Instruments and Methods of Observation (WMO-No.8 ซึ่งประเทศสมาชิกจะต้องแบ่งปันข้อมูล Metadata โดยแนบมากับการจำแนกประเภทของสถานีตรวจวัด (ปัจจุบันคือระบบ OSCAR) หรือมีแผนการดำเนินงานในการจำแนกสถานีตรวจวัด 

สำหรับสถานีตรวจวัดที่ทำหน้าที่เป็นเวลา 250 ปี ได้แก่ 

 • Downtown Charleston ประเทศอเมริกา (ปี 1738) 
 • Kremsünster ประเทศออสเตรีย (ปี 1762) 
 • Osservatorio Astronomico di Brera-Milano ประเทศอิตาลี (ปี 1763) 

สถานีตรวจวัดที่ทำหน้าที่ก่อนปี 1800 ได้แก่ 

 • สถานี Oxford ประเทศอังกฤษ (ปี 1772) 
 • สถานี Budapest ประเทศฮังการี (ปี 1780) 
 • สถานี Prague-Klementinum ประเทศเช็ก (ปี 1775) 
 • สถานี Roma Collegio Romano ประเทศอิตาลี  (ปี 1787) สถานี Osservatorio Astronomico de Palermo ประเทศอิตาลี  (ปี 1791) 
 • สถานี Nungambakkam อินเดีย (ปี 1792) 

สำหรับประเทศไทยนั้น สถานีที่ได้รับการสดุดีจาก WMO มีอยู่ด้วยกัน 3 สถานี จากจำนวน 291 สถานีทั่วโลก และ 64 สถานีในทวีปเอเชีย ได้แก่ 

 • สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม่ 
 • สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี 
 • สถานีอุตุนิยมวิทยาอุบลราชธานี 

ทั้ง 3 สถานีได้มีการดำเนินการตรวจวัดต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2454 จนถึงปัจจุบัน รวมเป็นเวลา 112 ปี โดยทั้ง 3 สถานีของประเทศรับมอบรับรางวัลดังกล่าว ในปี 2561

2023-05-26T04:46:17Z dg43tfdfdgfd