ชงศบค.เห็นชอบ เปิดประเทศระยะ 2 เข้าไทยไม่ต้องกักตัว ขยายช่องทางเรือ-บก

© Matichon ภาพประกอบข่าว คกก.โรคติดต่อฯ เห็นชอบแผนเปิดประเทศระยะ 2 เริ่ม 1 ธ.ค. เข้าไทยไม่ต้องกักตัว เปิดช่องทางเรือ-บกเพิ่ม แต่ต้องฉีดวัคซีนครบ มีผ...

Source: