"ธนาธร"แนะผู้สมัครอบจ.ห้ามตอบโต้กลุ่มก่อกวน

21 พฤศจิกายน ที่ย่านชุมชนเขตเทศบาลเมือง (ทม.) ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ดร.สาธิต  ปิติวรา ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (อบจ....