รองปลัดอบจ.เพชรบูรณ์ โต้เพจคณะก้าวหน้าให้ข้อมูลคลาดเคลื่อน

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 นายพงศ์พล แสนนอก รองปลัดอบจ.เพชรบูรณ์ รักษาการ ผอ.กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ซึ่งรับผิดชอบดูแลศูนย์วิทยาศาสตร์ กล่าวชี้แจ...