ราษฎรขอนแก่นเปิดเวทีตลาดหลวง หนุนรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน

21 พฤศจิกายน 2563  ที่อนุสาวรีย์จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์  สวนรัชดานุสรณ์  เทศบาลนครขอนแก่น กลุ่มนักเรียนเคเคซี ขอนแก่น  นักศึกษาและคณะราษฎรขอนแก่น รว...