วุ่น...ราษฎรขอนแก่นใช้ป้ายผ้าคลุมอนุสาวรีย์จอมพลสฤษดิ์

จากที่คณะราษฎรขอนแก่น รวมตัวกันจัดเวทีปราศรัยแสดงออกทางการเมือง เพื่อยืนยันให้รัฐบาลทำตามข้อเรียกร้อง 3 ข้อ คือ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ลา...