ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ปรับชนิดวัคซีนหลักเป็น "ไฟเซอร์" และ "โมเดอร์นา"

© สนับสนุนโดย ไทยรัฐ "ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ" ปรับเปลี่ยนชนิดวัคซีนหลักเป็นเข็มที่ 1, 2, 3 "ไฟเซอร์" และ "โมเดอร์นา" สามารถนัดจองคิวผ่านเครือข...

Source: