หาเสียงทางไปรษณีย์เหตุชาวบ้านไปทำไร่ทำนา

© สนับสนุนโดย Nation Channel วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 นางคำหล้า ดวงสุภา ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) อุตรดิตถ์ อ.บ้านโคก เบอร์ 2 เปิดเผ...