เช็กที่นี่ จุดขายหมูเนื้อแดงราคาถูก 667 แห่งทั่วประเทศ ขายที่ไหนบ้าง

เริ่มขายแล้ว หมูเนื้อแดง ก.ก.ละ 130 บาท หาซื้อได้ที่รถโมบาย พาณิชย์ ตระเวนออกขายสินค้าราคาถูกทั่วประเทศ 667 จุด ตรวจสอบจุดขายและเส้นทางรถโมบายที่...

Source: