เปิด 5 แนวทางฉีด โมเดอร์นา มึนไร้คำแนะนำกลุ่มบูสต์เข็ม 3 แล้ว

© Matichon ภาพประกอบข่าว สมาคมโรงพยาบาลเอกชน เผย 5 แนวทางการฉีดวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา หลังจากประชุมหารือร่วม เพื่อให้นำไปเลือกใช้ได้อย่างเหมาะ...

Source: