เลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย. รวมทุกเรื่องต้องรู้ ก่อนเข้าคูหา

© Matichon ภาพประกอบข่าว ก่อนจะเข้าคูหาเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันที่ 28 พ.ย. นี้ มีเรื่องใดที่ผู...

Source: