รัฐบาลจีนถวายวัคซีน ‘ซิโนฟาร์ม’ แด่ราชวงศ์ไทยจำนวน 200,000 โดส

© สนับสนุนโดย WORKPOINT รัฐบาลจีนถวายวัคซีน ‘ซิโนฟาร์ม’ 200,000 แสนโดสแด่ราชวงศ์ไทย สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน รัฐบาลจีนได้ส่งมอบวัคซีนใ...

Source: