ย้อนประวัติ "สมเด็จช่วง" อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ

ย้อนประวัติ "สมเด็จช่วง" หรือ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ อดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชจากกรณีการมรณภาพของ ส...

Source: