กาชาดไทย เปิดตัวแอพพ์ รับอาสาสมัครทั่วไทย

© Matichon ภาพประกอบข่าว กาชาดไทย เปิดตัวแอพพ์ รับอาสาสมัครทั่วไทย เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม นายกฤษฎา บุญราช ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย และผู้อำนวย...

Source: