ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ ทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ต เฉลิมพระเกียรติฯ 70 พรรษา 28 ก.ค.

ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ ทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ต เฉลิมพระเกียรติฯ 70 พรรษา 28 ก.ค. ที่ ‘เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี’ ทรงเป็นองค์ประธานจัดงาน

เมื่อเวลา 20.25 น. วันที่ 26 พฤศจิกายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ต รายการ “Royal Concert – Orchestral Compositions by H.R.H. Princess Sirivannavari” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ครั้นเสด็จฯ ถึงหอประชุมใหญ่ฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา องค์อุปถัมภ์มูลนิธิรอยัลแบงค์คอกชิมโฟนีออร์เคสตร้า และองค์ประธานจัดงานการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติฯ ทรงรอเฝ้า ฯ รับเสด็จ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม (วธ.) นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัด วธ. นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นายฮาราลด์ ลิงค์ ประธานกรรมการมูลนิธิรอยัลแบงค์คอกซิมโฟนีออร์เคสตร้า ในพระอุปถัมภ์ฯ พร้อมคณะกรรมการจัดงานฯ เฝ้าฯ รับเสด็จ

 

จากนั้น เสด็จเข้าหอประชุมใหญ่ฯ เสด็จฯ ไปยังห้องโถง (Royal Lounge) ชั้น 2 ทางบันได เสด็จเข้าห้องประทับรับรอง ประทับพักพระราชอิริยาบถตามพระราชอัธยาศัย แล้วเสด็จออกจากห้องประทับรับรอง ไปยังที่ประทับภายในหอประชุมใหญ่ ชั้น 2 ประทับพระราชอาสน์

พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการมูลนิธิ ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร กรรมการมูลนิธิฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา องค์อุปถัมภ์มูลนิธิรอยัลแบงค์คอกซิมโฟนีออร์เคสตร้า และองค์ประธานจัดงานฯ กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ พร้อมทั้งกราบบังคมทูลเชิญทอดพระเนตรการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติฯ แล้วทอดพระเนตรการแสดงดนตรี ภาคแรก ประกอบด้วยเพลง Le Mariage de Minuit – Fantaisie pour piano et orchestra, Mythos Poetica

เมื่อจบการแสดงภาคแรก เสด็จออกจากที่ประทับภายในหอประชุมใหญ่ เสด็จเข้าห้องประทับรับรอง ประทับพักพระราชอิริยาบถ ตามพระราชอัธยาศัย แล้วเสด็จออกจากห้องประทับรับรอง ไปยังที่ประทับภายในหอประชุมใหญ่ ประทับพระราชอาสน์ ณ ที่เดิม ทอดพระเนตรการแสดงดนตรี ภาคหลัง ประกอบด้วยเพลง Concerto for Violin and Orchestra “NEFRERETTA”, NEFRERETTA

เมื่อจบการแสดง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ฯ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองพระราชพิธี เชิญช่อดอกไม้พระราชทานทูลถวาย แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และพระราชทานแก่ศิลปิน จำนวน 4 ราย ได้แก่ Mr.Niklas Liepe ศิลปินเดี่ยวไวโอลิน, Mr.Titos Gouvelis ศิลปินเดี่ยวเปียโน, Mrs.Bing Han หัวหน้าวง และMr.Michel Tilkin ผู้อำนวยเพลง ก่อนเสด็จออกจากที่ประทับภายในหอประชุมใหญ่ ไปยังห้องประทับรับรอง ประทับพักพระราชอิริยาบถ ตามพระราชอัธยาศัย

เสด็จออกจากห้องประทับรับรอง ชั้น 2 ไปยังโถงรับรอง ชั้น 1 ทางบันได เสด็จฯ ไปยังบริเวณฉายพระบรมฉายาลักษณ์ ฉายพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และนักดนตรีรับเชิญชาวต่างชาติ, คณะกรรมการมูลนิธิรอยัลแบงค์คอกซิมโฟนีออร์เคสตร้าในพระอุปถัมภ์ฯ และนักดนตรี แล้วเสด็จออกจากโถงรับรอง ชั้น 1 ไปยังรถยนต์พระที่นั่ง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงส่งเสด็จ ณ รถยนต์พระที่นั่ง แล้วเสด็จฯ กลับ

2022-11-26T14:49:22Z dg43tfdfdgfd