‘ชัชชาติ’ ซัดขนมจีน ผัดหมี่โบราณ ให้กำลังใจลูกจ้างเขตทวีวัฒนา ระหว่างมื้อเที่ยง

‘ชัชชาติ’ ซัดขนมจีน ผัดหมี่โบราณ ให้กำลังใจลูกจ้างเขตทวีวัฒนา ระหว่างมื้อเที่ยง

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม ที่ห้องประชุมอุทยาน ชั้น 2 สำนักงานเขตทวีวัฒนา นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมกิจกรรม “ผู้ว่าฯสัญจรเขตทวีวัฒนา”

โดยภายหลังการประชุมรับฟังการดำเนินงานของเขต นายชัชชาติได้ร่วมรับประทานอาหารกับลูกจ้างกรุงเทพมหานครที่ได้รับคัดเลือกว่าเป็นผู้มีความขยัน ตั้งใจทำงาน และมีจิตสาธารณะ โดยได้พูดคุย สอบถาม และรับฟังปัญหาทั้งเรื่องงานและชีวิตส่วนตัว พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอแนะในเรื่องต่างๆ กับผู้ว่าฯ ด้วยตัวเอง เพื่อจะได้หาแนวทางในการสนับสนุน ช่วยเหลือ รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและแรงบันดาลใจในการทำงาน เฉกเช่นเดียวกับกิจกรรมผู้ว่าฯสัญจรไปยังสำนักและสำนักงานเขตที่ผ่านมา เพื่อเป็นการตอกย้ำการให้ความสำคัญกับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับอย่างไม่เลือกปฏิบัติ โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติงานตัวเล็กตัวน้อยที่เปรียบเสมือนโซ่ข้อสุดท้ายที่เชื่อม กทม.กับประชาชนและอยู่ใกล้ชิดหน้างานมากที่สุด

สำหรับลูกจ้าง 5 คน ที่ได้เป็นตัวแทนร่วมโต๊ะอาหารมื้อเที่ยงกับ นายชัชชาติในวันนี้ ได้แก่ นายวุฒิ ยิ้มฟุ้งเฟื่อง พนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) นางสาวสะใบ รอดบุญธรรม พนักงานสวนสาธารณะ นางสาวกรกมล ชาญเดชรัตนะ พนักงานทั่วไป (กวาด) นายรุ่ง สุขสำราญ พนักงานทั่วไป (กวาด) และนายสมพร สุกประเสริฐ พนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ) โดยเมนูอาหารประกอบด้วย ข้าว/ขนมจีน แกงเขียวหวานไก่ยอดมะพร้าวอ่อน ไข่ต้ม ผัดหมี่ชมพูโบราณ และเครื่องดื่ม

สำหรับแนวความคิดในการรับประทานอาหารร่วมกันเกิดขึ้นโดยนายชัชชาติ ในการประชุมผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อม และหัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะสำนักงานเขต ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.65 ซึ่งเป็นแนวคิดที่ต่อยอดมาจากการที่กรุงเทพมหานครมีการประกวดพนักงานรักษาความสะอาดดีเด่นเป็นประจำทุกปีอยู่แล้ว ประกอบกับเล็งเห็นว่าในทุกสัปดาห์จะต้องมีกิจกรรมผู้ว่าฯสัญจร จึงขอให้เพิ่มการคัดเลือกพนักงานหรือบุคลากรดีเด่นเพื่อรับประทานอาหารร่วมกันทุกสัปดาห์ด้วย ซึ่งได้เริ่มกิจกรรมนี้ครั้งแรกในการสัญจรเขตจตุจักรเมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 ก.ค.65 เป็นต้นมา

2023-03-18T09:04:29Z dg43tfdfdgfd