มทร.พระนคร ปลื้ม ประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยวิศวกรรมไฟฟ้า ปี 65 ผ่านฉลุย

รองอธิการบดี มทร.พระนคร จับมือ ม.มหาสารคาม จัดประชุมทางวิชาการ โดยมีสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ส่งผลงานวิจัยวิศวกรมมไฟฟ้ากว่า 120 บทความ จาก 19 ประเทศ ที่ผ่านการพิจารณา iEECON 2023 นอกจากนี้สมาคม EEAAT หารือถึงการจัดประชุมทางวิชาการในปี 2567 

เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 66 รศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ ม.เทคโนโลยีพระนคร เปิดเผยว่า สมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (ประเทศไทย) ได้มีมติใช้คำย่อว่า "สวฟท" หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า "Electrical Engineering Academic Association (Thailand)" ใช้อักษรย่อว่า "EEAAT" มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและจัดการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าในระดับชาติและนานาชาติ เป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมกฎระเบียบของการจัดการประชุมวิชาการ แลกเปลี่ยนข่าวสาร ความรู้ ประสบการณ์ และการแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับงานวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า

"รวมทั้งให้ความร่วมมือ ส่งเสริม และบริการวิชาการกับชุมชน สมาคมและสถาบันวิชาการอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ ดำเนินกิจกรรมใดๆ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนามาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชนและประเทศชาติ ในทุกๆ ปีทางสมาคมฯ มีภารกิจในการดำเนินงานต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้" รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ ม.เทคโนโลยีพระนคร กล่าว

รศ.ดร.นัฐโชติ กล่าวด้วยว่า และเมื่อวันที่ 8-10 มี.ค. 2566 ที่ผ่านมา ทางสมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (ประเทศไทย) ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ The 2023 International Electrical Engineering Congress (iEECON 2023) ขึ้น ณ Deevana Krabi Resort จังหวัดกระบี่ โดยมี รศ.ดร.อธิคม ฤกษบุตร นายกสมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (ประเทศไทย) กล่าวต้อนรับผู้ร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ

และภายในงานประชุมวิชาการ มีนักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์และนักศึกษา หลากหลายสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้ส่งผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการเข้าร่วมในงาน ซึ่งในปีนี้มีผลงานวิจัยทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า และนวัตกรรมใหม่ๆ เข้าร่วมนำเสนอผลงานมากกว่า 120 บทความ จากหลากหลายประเทศรวม 19 ประเทศ รูปแบบการนำเสนอผลงานเป็นแบบ Oral presentation โดยผลงานวิจัยที่ผ่านการพิจารณาและได้นำเสนอในการประชุมวิชาการ iEECON 2023 จะได้รับการเผยแพร่บนฐานข้อมูล IEEExPlore

รศ.ดร.นัฐโชติ กล่าวอีกว่า สำหรับการจัดงานประชุมวิชาการ iEECON ในทุกๆ ปี ทางสมาคม EEAAT ได้ให้นโยบายเกี่ยวกับการร่วมงานกับสถาบันการศึกษาเพื่อส่งเสริมและร่วมจัดการประชุมวิชาการในการร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน และในการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติในปี 2567 ปีหน้านี้ หรือ The 2024 International Electrical Engineering Congress (iEECON 2024) ทางสมาคม EEAAT ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดงานประชาวิชาการที่พัทยา จังหวัดชลบุรี สามารถติดตามข่าวสารของการจัดงานประชุมวิชาการ iEECON 2024 ได้ที่เว็บไซต์ของงาน และติดตามข่าวสารการดำเนินกิจกรรมของสมาคม EEAAT ได้จากทางเฟซบุ๊ก ชื่อ EEAAT Thai

อ่านข่าวต้นฉบับได้ที่ : มทร.พระนคร ปลื้ม ประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยวิศวกรรมไฟฟ้า ปี 65 ผ่านฉลุย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตามข่าวก่อนใครได้ที่

- Website : www.thairath.co.th

- LINE Official : Thairath

2023-03-18T09:08:27Z dg43tfdfdgfd