วันที่ 25 พฤศจิกายน วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 6

© Matichon ภาพประกอบข่าว *พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เสด็จสวรรคตเมื่อเวลา 01.45 น. ของเช้าวันที่ 26 พฤศจิกายน 2468 แต่ประเพณีไทยถือว...

Source: