09.00 INDEX คำถาม ยุทธศาสตร์ แลนด์สไลด์ คำเตือน ต่อแนวทาง “เพื่อไทย”

09.00 INDEX คำถาม ยุทธศาสตร์ แลนด์สไลด์ คำเตือน ต่อแนวทาง “เพื่อไทย”

 

คำถามต่อ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ว่าจะมีมาตรการอย่างไรจากบทเรียนที่เมื่อได้รับการเลือกตั้งเข้ามาอย่างชนิด “แลนด์สไลด์”แล้วต้องเผชิญกับ “รัฐประหาร” บนเวที “มิสแกรนด์”

มากด้วยความ “แหลมคม” มากด้วยความ “ร้อนแรง”และจะยิ่งร้อนแรง แหลมคมมากเป็นทบเท่าทวีคูณ

อย่าเพิ่งไปตำหนิหรือกล่าวโทษเวที “มิสแกรนด์ ไทยแลนด์”

หากมีความจำเป็นต้องนำบทเรียนจากที่ประสบกับรัฐประหารโดยตรงมาแล้ว 2 ครั้ง คือ เมื่อเดือนกันยายน 2549 และเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557

นี่มิได้เป็นบทเรียนต่อพรรคไทยรักไทย พรรคพลังประชาชน พรรคเพื่อไทย หรือเป็นบทเรียนต่อ นายทักษิณ ชินวัตร นส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เท่านั้นหากจะต้องเป็นบทเรียนของสังคมไทย

น่าเสียดายที่คำตอบจาก นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ยังไม่เป็นที่พอใจ ไม่ว่าจะมองจำกบนเวที “มิสแกรนด์” ไม่ว่าจะมองจากที่สะท้อนผ่านกระแสบนโลกสื่อสมัยใหม่

พรรคเพื่อไทยอย่าเพิ่งตำหนิและเน้นการตอบโต้ด้วยการด้อยค่าบทบาทและความหมายของเวที “มิสแกรนด์”

หากจำเป็นต้องนำกลับมาทบทวน สังเคราะห์อย่างจริงจัง

 

ไม่ว่าชัยชนะของพรรคไทยรักไทยในการเลือกตั้งเมื่อเดือนมกราคม 2544 ในการเลือกตั้งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2548 ในการ เลือกตั้งเมื่อเดือนกรกฎาคม 2557

ทางหนึ่ง ทำให้พรรคไทยรักไทย พรรคเพื่อไทย ได้เป็นรัฐบาล แต่อีกทางหนึ่ง ก็กลายเป็นชนวนเหตุทำให้เกิดรัฐประหาร

แสดงให้เห็นว่าพรรคยังไม่ได้ยึดกุม “อำนาจรัฐ” อย่างแท้จริง

แม้พรรคพลังประชาชนจะสรุปบทเรียนถึงกับนำ นายสมัคร สุนทรเวช มาเป็นนายกรัฐมนตรี แม้พรรคเพื่อไทยจะเสนอสโลแกน “แก้ไขไม่แก้แค้น” แต่จนแล้วจนรอดก็ไม่รอดปลอดพ้น

เมื่อพรรคเพื่อไทยชู น.ส.แพทองธาร ชินวัตร เข้ามาเป็นตัวเลือกใหม่พร้อมกับการชู นายเศรษฐา ทวีสิน ท่ามกลางกระแส และความนิยมเป็นอย่างสูงจึงก่อให้เกิดคำถาม

เป็นคำถามด้วยความหวาดระแวง เป็นคำถามด้วยความหวังดีมิให้ต้องประสบกลับเมื่อที่เคยประสบมาแล้ว 2 ครั้ง

 

แทนที่พรรคเพื่อไทยจะมองเห็นว่าเป็น “คำถาม” ด้วยความประสงค์ร้าย มีเป้าหมายเพื่อสกัดขัดขวางยุทธศาสตร์ “แลนด์ สไลด์”ในทางการเมือง

ที่ถูกต้องพรรคเพื่อไทยควรเปิดใจให้กว้างรับฟัง ทบทวน

ทบทวนว่าพรรคเพื่อไทยมีมาตรการอะไรนอกเหนือจากข้อ เสนอในทางเศรษฐกิจบนความเชื่อประชาธิปไตยกินได้

นั่นก็คือแนวทางที่จะเข้าสู่ “อำนาจรัฐ” อย่างเป็นจริง

2023-03-20T02:10:23Z dg43tfdfdgfd