จีนเด็กเกิดใหม่ ต่ำสุด 40 ปี โจทย์ใหญ่สั่นคลอนเศรษฐกิจ

© Matichon ภาพประกอบข่าว อัตราการเกิดใหม่ของประชากรจีนดิ่งต่ำสุดในรอบกว่า 40 ปี สะท้อนปัญหาวิกฤตด้านขาดแคลนแรงงาน รวมถึงสัญญาณเข้าสู่สังคมผู้ส...

Source: