บรูไนมีประชากรเพิ่มขึ้น 4,685 คน เมื่อปี 2565

สำนักข่าวซินหัวรายงานจากกรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน เมื่อวันที่ 26 พ.ค. ว่า รายงานตัวเลขคาดการณ์ประชากร ปี 2565 โดยสำนักวางแผนเศรษฐกิจและสถิติ สังกัดกระทรวงการคลังและเศรษฐกิจบรูไน ระบุว่า พลเมืองบรูไนครองสัดส่วนมากที่สุดของประชากรทั้งหมด อยู่ที่ 338,300 คน คิดเป็น 76%

ขณะที่ผู้พำนักอาศัยถาวรและผู้พำนักอาศัยชั่วคราวครองสัดส่วน 5.8% คิดเป็น 25,800 คน และ 18.3% คิดเป็น 81,300 คน ของประชากรทั้งหมดตามลำดับ

ทั้งนี้ สถิติประชากรทั้งหมดบรูไนเมื่อปี 2565 ประกอบด้วยประชากรชาย 235,000 คน คิดเป็น 52.8% และประชากรหญิง 210,400 คน คิดเป็น 47.2% ซึ่งทำให้อัตราส่วนเพศอยู่ที่ผู้ชาย 111.7 คน ต่อผู้หญิงทุก 100 คน

นอกจากนี้ ประชากรเชื้อสายมาเลย์เป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่สุดในบรูไน ครองสัดส่วน 73.5% หรือ 327,300 คน ของประชากรทั้งหมด ส่วนประชากรเชื้อสายจีนและอื่นๆ ครองสัดส่วน 9.5% คิดเป็น 42,300 คนและ 17% หรือ 75,800 คน ของประชากรทั้งหมดตามลำดับ.

ข้อมูล-ภาพ : XINHUA

2023-05-26T03:00:38Z dg43tfdfdgfd